Privacyverklaring GeenRij

In verband met het coronavirus zijn diverse maatregelen genomen. Eén van die maatregelen is dat we anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Maar daardoor ontstaan er bij sommige supermarkten wachtrijen, terwijl we de drukte natuurlijk beter kunnen spreiden. Dat maakt het makkelijker om 1,5 meter afstand te houden.

Voor een goede spreiding van de drukte is het dus belangrijk om te weten hoe druk het op een bepaald moment ergens is. Deze app geeft een advies over de beste tijd om in de supermarkt van uw keuze boodschappen te gaan doen.


Dit advies komt tot stand op een manier waarbij uw privacy gegarandeerd is. Zo worden uw gegevens vernietigd. In onderstaande privacyverklaring leest u hier meer over.


Daarnaast stellen wij u graag in de gelegenheid om mee te kijken met de broncode voor de server van GeenRij en de broncode voor de Web-app van GeenRij.


Dit document kan worden aangepast. Daarom is het goed om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Doel GeenRij

Door de maatregelen die in verband met de bestrijding van het coronavirus zijn genomen, ontstaan wachtrijen bij diverse supermarkten. Daarnaast is het op drukke tijdstippen veel moeilijker om in de supermarkten de vereiste 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor GeenRij is het verkrijgen van inzicht in de drukte in een supermarkt op een bepaald moment, met daarbij een advies over de beste tijd om in de supermarkt van uw keuze boodschappen te gaan doen.

Grondslag

We verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U voert zelf uw postcode en huisnummer in.

Categorieën persoonsgegevens

We gebruiken de volgende persoonsgegevens:

- postcode

- huisnummer

Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

We wisselen geen persoonsgegevens uit met andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend gedurende de zoekvraag. De persoonsgegevens die zijn verzameld voor de app GeenRij worden direct na het advies verwijderd en vernietigd.

Verantwoordelijke

Voor de GeenRij is de verwerkingsverantwoordelijke dhr. G.J. Riemer.

Uw rechten

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens in deze app, dan kunt u contact met ons opnemen via geenrij@geertjohan.net. Eventuele klachten kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aan een inzageverzoek, een verwijderingsverzoek of een eventueel ander verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens kunnen wij helaas niet voldoen, omdat uw persoonsgegevens direct na het resultaat van de zoekvraag al verwijderd worden.

Tips of ideeën? We horen het graag!

Mocht u nog vragen hebben, of tips of ideeën in het kader van privacy of gegevensbescherming met betrekking tot GeenRij willen delen, neem dan contact op via: geenrij@geertjohan.net.

Dit document is vastgesteld op 10 april 2020